سریال پادشاهی فصل دوم قسمت سوم


سریال پادشاهی فصل دوم قسمت سوم

سریال کره ای پادشاهی | فصل ۲ قسمت ۳ | دوبله فارسی | سریال Kingdom| کیفیت عالی


پخش آنلاین ویدئو

۱۸ episodes

Email: a ikhazbikh@yahoo.com🇮🇷IRAN🇮🇷h ps:i s ag am.com a ikhazbikh? = ame ag

تاریخ از بی‪خ‬ حامد شایق

Email: a ikhazbikh@yahoo.com🇮🇷IRAN🇮🇷h ps:i s ag am.com a ikhazbikh? = ame ag

فصل سوم بخش نه – کمبوجیه و گسترش امپراطوری

فصل سوم بخش نه – کمبوجیه و گسترش امپراطوری

سلام تو این قسمت میخواهیم بریم سراغ جریانات به پادشاهی رسیدن کمبوجیه پسر ارشد کوروش کبیر و بعد از اون هم اتفاقات فتح مصر رو مرور میکنیممنابع این قسمت ۱- تواریخ نوشته هرودوت۲- تاریخ ایران یا پرسیکا نوشته کتزیاس، گردآوری لوید لِوِلین جونز و جیمز رابسون۳- جلد اول تاریخ کامل ایران نوشته حسن پیرنیا۴- تاریخ جامع ایران ، بخش ایران باستان نوشته جمعی از تاریخ شناسان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی۵- کتاب صوتی ایران باستان نوشته دان ناردو راوی آرمان سلطانزاده۶- کتاب صوتی کوروش بزرگ -قسمت پسگفتار – نوشته ژرژ اسرائیل راوی تایماز رضوانی۷- ایران از آغاز تا اسلام نوشته رومن گریشمن و ترجمه محمد معین**** تو این قسمت یک اشتباه رخ داد ****مصر علیا (بر خلاف آنچه ممکن است به‌طور منطقی حدس زده شود) در جنوب مصر که بلندای بیشتری از شمال دارد قرار گرفته و مصر سفلی در شمال جای دارد. در نام‌گذاری علیا و سفلی به جهت جریان رود نیل که از جنوب بلند به شمال پست است توجه شده.

فصل سوم بخش هشت – زنگ تفریح سفر مجازی به پاسارگاد

فصل سوم بخش هشت – زنگ تفریح سفر مجازی به پاسارگاد

سلام توی این قسمت میخواهیم باهم یک سفر بریم به پاسارگاد – بیایین با زنده نگهداشتن اسم میراث کشورمون نزاریم این گنجهایگرانبها به راحتی فراموش بشنمنابع قسمت هفدهم:۱- مشاهده عینی و حضوری شخصی خودم و گفته های راهنمای محلی۲- مجله گردشگری کارناوال۳- کتاب رازهای بناهای هخامنشی نوشته : ابوالفضل طاهریان۴- راهنمای رفتن به پاسارگاد بلاگ گردشگری اسنپ تریپ 

فصل سوم – بخش هفت از دنیا رفتن کوروش

فصل سوم – بخش هفت از دنیا رفتن کوروش

سلام این قسمت پنجم از سریال پادشاهی کوروش کبیر هستش ، تو این قسمت در مورد جریانات فوت کوروش صحبت کردیممنابع قسمت شانزدهم  :۱- تواریخ نوشته هرودوت۲- تاریخ ایران یا پرسیکا نوشته کتزیاس، گردآوری لوید لِوِلین جونز و جیمز رابسون۳- کوروش نامه یا سایروپدیا نوشته گزنفون ترجمه ابولحسن تهامی۴- کوروش شاهنشاه آنشان گردآوری افسانه کرمی تخت چوبی۵- جلد اول تاریخ کامل ایران نوشته حسن پیرنیا۶- تاریخ جامع ایران ، بخش ایران باستان نوشته جمعی از تاریخ شناسان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی۷- کتاب صوتی ایران باستان نوشته دان ناردو راوی آرمان سلطانزاده۸- کتاب صوتی کوروش بزرگ نوشته ژرژ اسرائیل راوی تایماز رضوانی۹- ایران از آغاز تا اسلام نوشته رومن گریشمن و ترجمه محمد معین۱۰- کتاب کاساندان تنها همسر کوروش کبیر نوشته معصومه پاکروان۱۱- کتاب کوروش یا ذوالقرنینِ قرآن و تورات نوشته ابوالکلام آزاد ترجمه مسلم زمانی و علی اصغر قرمانی مقبل۱۲- کتاب کوروش بزرگ چه کسی بود؟ گردآورنده ابوالفضل طاهریان ریزی

فصل سوم – بخش شش قسمت چهارم پادشاهی کوروش

فصل سوم – بخش شش قسمت چهارم پادشاهی کوروش

سلام این قسمت چهارم از سریال پادشاهی کوروش کبیر هستش ، تو این قسمت در مورد اقدامات کوروش تو بابل صحبت کردیم و با کتیبه کوروش آشنا شدیممنابع قسمتپانزدهم  : ۱- تواریخ نوشته هرودوت۲- کوروش شاهنشاه آنشان گردآوری افسانه کرمی تخت چوبی۳- جلد اول تاریخ کامل ایران نوشته حسن پیرنیا۴- تاریخ جامع ایران ، بخش ایران باستان نوشته جمعی از تاریخ شناسان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی۵- کتاب صوتی ایران باستان نوشته دان ناردو راوی آرمان سلطانزاده۶- کتاب صوتی کوروش بزرگ نوشته ژرژ اسرائیل راوی تایماز رضوانی۷- ایران از آغاز تا اسلام نوشته رومن گریشمن و ترجمه محمد معین۸- جلد اول سرزمین جاوید نوشته رومن گریشمن ،ماریژان موله و ارنست هرتزفلد ترجمه ذبیح الله منصوری

فصل سوم – بخش پنج قسمت سوم پادشاهی کوروش

فصل سوم – بخش پنج قسمت سوم پادشاهی کوروش

سلام این قسمت سوم از سریال پادشاهی کوروش کبیر هستش ، تو این قسمت میخواهیم جریان فتح بابل رو بشنویممنابع قسمت چهاردهم : ۱- تواریخ نوشته هرودوت ۲- کوروش شاهنشاه آنشان گردآوری افسانه کرمی تخت چوبی ۳- جلد اول تاریخ کامل ایران نوشته حسن پیرنیا ۴- تاریخ جامع ایران ، بخش ایران باستان نوشته جمعی از تاریخ شناسان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ۵- کتاب صوتی ایران باستان نوشته دان ناردو راوی آرمان سلطانزاده ۶- کتاب صوتی کوروش بزرگ نوشته ژرژ اسرائیل راوی تایماز رضوانی ۷- ایران از آغاز تا اسلام نوشته رومن گریشمن و ترجمه محمد معین ۸- جلد اول سرزمین جاوید نوشته رومن گریشمن ،ماریژان موله و ارنست هرتزفلد ترجمه ذبیح الله منصوری

فصل سوم – بخش چهار ( قسمت دوم پادشاهی کوروش)

فصل سوم – بخش چهار ( قسمت دوم پادشاهی کوروش)

سلام این قسمت دوم از سریال پادشاهی کوروش کبیر هستش ، تو این قسمت میریم سراغ جنگ ایران و لیدیهمنابع قسمت دوازدهم : ۱- تواریخ نوشته هرودوت۲- کوروش شاهنشاه آنشان گردآوری افسانه کرمی تخت چوبی ۳- جلد اول تاریخ کامل ایران نوشته حسن پیرنیا ۴- تاریخ جامع ایران ، بخش ایران باستان نوشته جمعی از تاریخ شناسان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی۵- کتاب صوتی ایران باستان نوشته دان ناردو راوی آرمان سلطانزاده ۶- کتاب صوتی کوروش بزرگ نوشته ژرژ اسرائیل راوی تایماز رضوانی۷- ایران از آغاز تا اسلام نوشته رومن گریشمن و ترجمه محمد معین۸- جلد اول سرزمین جاوید نوشته رومن گریشمن ،ماریژان موله و ارنست هرتزفلد ترجمه ذبیح الله منصوری— Se d i a voice message: h ps:a cho .fm a ikhazbikhmessage

سریال پادشاهی فصل دوم قسمت سوم

    نظرات بسته شده اند